Zarządzenie Burmistrza nr 739/119/2012 w sprawie konsultacji projektu Statutu Mikołowskiego Impresariatu Kultury.