Zarządzenie Burmistrza nr 736/116/2012 w sprawie sposobu podziału środków na 2012 rok na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów.