Uchwała nr XVII/320/2012 z dnia 27.03.2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2012 roku.