Zarządzenie Burmistrza nr 735/115/2012 w sprawie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Mikołowie.