Zarządzenie Burmistrza nr 728/108/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów .