Zarządzenie Burmistrza nr 723/103/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok