Sabina Grzywok

tel.: 32 324 85 22
e-mail: sabina.grzywok@mikolow.eu

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Polityki Senioralnej w szczególności należy:

  • monitorowanie, diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb seniorów, inicjowanie działań służących zaspokajaniu ich potrzeb na terenie Gminy Mikołów
  • inicjowanie i udział w opracowywaniu projektów (strategii, programów) adresowanych do osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów oraz monitorowanie ich realizacji
  • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału ludzi starszych zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów w tym: w zakresie edukacji, kultury, rekreacji, sportu i turystyki
  • tworzenie oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji o inicjatywach, projektach i przedsięwzięciach adresowanych do seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów
  • doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach oraz trybie załatwiania spraw seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów w tym utworzenie i prowadzenie Pełnienie roli konsultacyjnej w przedsięwzięciach, których realizacja wpływa na poziom i jakość życia seniorów
  • pełnienie roli konsultacyjnej w przedsięwzięciach, w których realizacja wpływa na poziom i jakość życia seniorów
  • udział w otwartych konkursach ofert na realizację projektów i programów skierowanych dla seniorów
  • wsparcie w organizacji posiedzeń i pracy Rady Seniorów w Mikołowie
  • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów.