Zarządzenie Burmistrza nr 715/095/2012 w sprawie rozszerzenia symboli klasyfikacyjnych i utworzenia nowych grup spraw