Zarządzenie Burmistrza nr 713/093/2012 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok.