Zarządzenie Burmistrza nr 712/092/12 w sprawie: zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok.