Zarządzenie Burmistrza nr 711/091/2012 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych.