Zarządzenie Burmistrza nr 710/090/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę.