Zarządzenie Burmistrza nr 708/088/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok