Zarządzenie Burmistrza nr 706/086/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok