Zarządzenie Burmistrza nr 704/084/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok