Zarządzenie Burmistrza nr 703/083/12 w sprawie przeprowadzenia wyborów przedstawiciela pracowników Urzędu Miasta w Mikołowie