Zarządzenie Burmistrza nr 701/081/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok