Zarządzenie Burmistrza nr 698/078/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok