Zarządzenie Burmistrza nr 696/076/12 w sprawie zamiany nieruchomości