Zarządzenie Burmistrza nr 695/075/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę.