Zarządzenie Burmistrza nr 694/074/12 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO