Zarządzenie Burmistrza nr 681/061/12 w sprawie nabycia zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok