Zarządzenie Burmistrza nr 680/060/12 w sprawienabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę.