Zarządzenie Burmistrza nr 679/059/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę.