Zarządzenie Burmistrza nr 678/058/12 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok