Zarządzenie Burmistrza nr 677/057/12 w sprawie: zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok