Zarządzenie Burmistrza nr 675/055/12 w sprawie: zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok