Zarządzenie Burmistrza nr 674/054/12 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok