Zarządzenie Burmistrza nr 673/053/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowych