Zarządzenie Burmistrza nr 672/052/12 w sprawie powołania Komisji przetargowej.