Zarządzenie Burmistrza nr 670/050/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok