Zarządzenie Burmistrza nr 668/048/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok