Uchwała nr XVII/312/2012 z dnia 27.03.2012 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.