Zarządzenie Burmistrza nr 666/046/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok