Zarządzenie Burmistrza nr 663/043/12 w sprawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowych.