Zarządzenie Burmistrza nr 661/041/12 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Zakładowi Gospodarki Lokalowej w Mikołowie