Zarządzenie Burmistrza nr 660/040/12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.