Zarządzenie Burmistrza nr 656/036/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok