Zarządzenie Burmistrza nr 654/034/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok