Zarządzenie Burmistrza nr 652/032/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok