Zarządzenie Burmistrza nr 643/023/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok