Zarządzenie Burmistrza nr 640/020/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok