Zarządzenie Burmistrza nr 639/019/12 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok