Zarządzenie Burmistrza nr 638/018/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę.