Zarządzenie Burmistrza nr 637/017/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę.