Zarządzenie Burmistrza nr 633/013/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok