Zarządzenie Burmistrza nr 622/002/12 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok