Zarządzenie Burmistrza nr 629/009/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę.