Zarządzenie Burmistrza nr 628/008/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę.