Zarządzenie Burmistrza nr 627/007/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę.